O firmie

EKSPERT Sp. z o.o. jest rodzinną firma z Kalisza zajmująca się wielosektorową działalnością usługową. W ramach świadczonych usług  zajmujemy się m.in. kompleksową obsługą firm w zakresie: ZUSBHP, Prawa pracy, kadr, pomocą w procesach kontrolnych (ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy), prowadzimy akta osobowe, sporządzamy odwołania od decyzji ZUSrealizujemy szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP, szkolenia z pierwszej pomocy medycznej, ochrony przeciwpożarowej. Firma EKSPERT Sp.z o.o. posiada status Ośrodka Szkoleniowo-Consultingowego i tym samym jest uprawniona do realizacji programów i szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw.

Działamy w myśl zasady - "Nasze usługi to profesjonalizm, w który wkładamy serce". Wyróżnia nas pasja związana z realizacją zadań służby BHP - dzięki temu staramy się optymalnie przedstawiać wymagania, potrzeby i obowiązki związane z bezpieczeństwem pracy, w środowisku pracy. Sporządzamy ocenę ryzyka zawodowego, przeprowadzamy postępowania mające na celu ustalić okoliczności i przyczyny wypadków w pracy (także w drodze do pracy lub z pracy), sporządzamy dokumentację powypadkową, zajmujemy się doradztwem w zakresie profilaktyki wypadkowej.  Dokonujemy pomiarów natężenia naświetlenia na stanowiskach pracy certyfikowanymi urządzeniami diagnostycznymi (wilgotność, temperatura, natężenie i równomierność oświetlenia). Pomagamy w realizacji nakazów i wystąpień wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy.

Doświadczenia i wykształcenie naszej kadry posiadającej ukończonych szereg specjalistycznych szkoleń, kursów i seminariów zawodowych pozwala na profesjonalne realizowanie powierzonych nam zleceń. Posiadamy wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, kwalifikacje pedagogiczne, uprawnienia audytorów ds. BHP, wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwami i zasobami pracowniczymi oraz wiele innych specjalizacji, które realizujemy jako odrębne filary działalności. Posiadamy uprawnienia na wózki jezdniowe, uprawnienia do obsługi suwnic z poziomu roboczego typu S-II, uprawnienia ratowników oraz ratowników medycznych i wiele wiele innych. Szeroki zakres wiedzy pozwala nam na lepsze zrozumienie potrzeb firm i świadczenie naszych usług w najwyższej jakości.

Chcemy naszym Klientom ułatwiać funkcjonowanie w realiach wolnorynkowych, gdzie sprostać trzeba zarówno przeciwnościom gospodarczym jak i wyzwaniom związanym z potrzebą nieustannego dostosowywania się do zmieniających się uwarunkowań prawnych oraz potrzebą nieustannego podnoszenia kwalifikacji personelu pracowniczego.

Rozumiemy dosłownie pojęcie "bezpieczeństwo pracy", dlatego  staramy się służyć wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w celu poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy, wskazujemy obszary newralgiczne, co skutecznie przyczynić się może do osiągania lepszych efektów ekonomicznych przedsiębiorstw oraz zabezpieczać przedsiębiorstwa i pracowników przed tragicznymi zdarzeniami losowymi.

                                                                            Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

                                                                                                                          Daniel Kaparuk      
                                                                                                           Prezes Zarządu EKSPERT Sp. z o.o.

Copyright © 2013 EKSPERT Sp. z o.o.. All rights reserved. | CMS by Quick.Cms