Szkolenia i kursy P.Poż

SZKOLENIA BHP i PPOŻ » Szkolenia i kursy P.Poż

  • szkolenia ppoż kalisz
    szkolenia ppoż kalisz

Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej (ppoż). Ważną zaletą naszych szkoleń przeciwpożarowych jest to, że pozwalają zdobyć  wiedzę niezbędną dla pracowników, która w razie sytuacji zagrożenia pożarem może uratować życie ludziom oraz mienie.
Tematyka szkoleń ppoż obejmuje istniejące zagrożenia pożarowe, instrukcję pożarową zakładu, lokalizację sprzętu pożarowego oraz podstawowe informacje na temat obsługi sprzętu gaśniczego. Ważnym elementem szkolenia ppoż jest też nauka pomocy osobom poszkodowanym w pożarze. Uczestnicy szkolenia poznają też procedurę ewakuacyjną z miejsca zagrożenia.

 

Zapewnienie przez pracodawcę szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest usankcjonowane  art. 207§ 1 pkt 3b oraz art. 209§ 1 pkt 1 i 2b kodeksu pracy, który stanowi, że pracodawca ma wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, a dokonując tego musi zapewnić pracownikom szkolenia z tego zakresu.

Szkolenia prowadzimy we własnej sali szkoleniowej jak i w siedzibie Państwa firm, niezależnie infrastruktury technicznej.

Wiedza po ukończeniu naszych kursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej staje sie przydatna w życiu codziennym, a motywacja do ratowania życia ludzkiego i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacyjnej wzrasta gdy dotyczy potrafimy wiedzę wykorzystać w sytuacjach zagrożenia.

Wychodząc z założenia, że najważniejsze jest życie i zdrowie ludzkie jesteśmy otwarci na negocjacje.

 

 

Copyright © 2013 EKSPERT. All rights reserved. | CMS by Quick.Cms